Kvalité & miljö

Vår kvalitétspolicy

Vi ska erbjuda våra kunder kvalitetsleveranser genom: 

  • Att hålla utlovade leveranstider. 
  • Egen och bra transportplanering. 
  • Rätt utrustning och hög tillgänglighet. 
  • Serviceinriktad och trevlig personal. 

För oss ska det vara självklart att leverera tjänster som motsvarar kundens behov, krav och förväntningar och vi ska arbeta i ständig förbättring och utveckling. 
 

Vår miljöpolicy

Göranssons Åkeri har som övergripande målsättning att hushålla med naturresurser samt att begränsa negativ miljöpåverkan. Detta skall vi nå genom att: 

  • Utbilda, informera och göra personalen delaktig i miljöfrågor. 
  • Undersöka varje möjlighet till minimering av miljöpåverkan i våra transporter.
  • Aktivt arbeta med källsortering av eget avfall. 
  • Följa lagar och förordningar inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständig förbättring.

Certifikat
Sedan den 26 februari 1999 är
Göranssons Åkeri certifierat av:

BMG TRADA Certifiering AB, 
enligt SWEDAC ACKREDITERING, 

Kvalitet ISO 9001 

certifikat: 14501923
Klicka för att ladda ned PDF 


Miljö ISO 14001
certifikat: 14501331
Klicka för att ladda ned PDF